VÅRA TJÄNSTER

Vårt jobb är att förbättra ditt företags ekonomi och möjligheter att fortleva. Vårt mål är att kunna visa klara rationaliseringsvinster, förbättrad likviditet bättre ekonomisk överblick/framhållning och effektiva ekonomiska styrmedel. Detta till en kostnad som du som småföretagare uppfattar som mer än väl värt pengarna. Vi kan hjälpa dig inom en rad olika områden. Dessa områden är:

Redovisning

REDOVISNING

Vår filosofi är att vi vill göra ditt liv som företagare så enkelt som möjligt när det kommer till bokföring. Vi utformar våra tjänster utifrån dina behov. Vi kan hjälpa dig med löpande bokföring, löner, fakturabetalningar, fakturering, bokslut, deklarationer. Tjänsterna utför vi antingen på plats hos dig eller hos oss. Hos oss har vi flera auktoriserade redovisningskonsulter vilket borgar för en hög kvalité.

Juridik

GENERATIONSSKIFTEN

När det kommer till generationsskiften så är vi med dig hela vägen – från tanke till genomförande.

Bolagsärenden

BOLAGSÄRENDEN

Går du i funderingarna kring att starta eget? Vi hjälper och guidar genom uppstartsfasen. Det kan vara allt ifrån kontakten med Bolagsverket eller Skatteverket till att upprätta affärsplan och budget.

Rådgivning

RÅDGIVNING

Vi är ditt bollplank när du har funderingar kring ditt företagande. Vi har lång erfarenhet inom allt som hör företagande till. Det kan vara alltifrån när det är smartast att investera i nya maskiner till lönefrågor och skatterådgivning. Vi bidrar till att se nya möjligheter, ge förslag på effektiviseringar och visa på vad som kan förbättras eller förändras för att skapa de bästa förutsättningar för dig som företagare.